Agro Conex - 150 milioane de euro pentru modernizarea exploataţiilor agricole

150 milioane de euro pentru modernizarea exploataţiilor agricole

A fost deschisă prima sesiune de cereri de proiecte pentru modernizarea exploataţiilor agricole prin măsura 121 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020. Sesiunea durează până pe data de 18 iulie 2014.

Fondurile disponibile sunt de 150 milioane de euro. Din această sumă, 35 milioane de euro vor fi destinate fermelor de familie (din totalul sumei, un procent de 50% este alocat fermelor vegetale şi 50% fermelor zootehnice). Alte 15 milioane euro sunt alocate integral pentru îndeplinirea standardelor în sectorul zootehnic.

Pentru exploataţiile agricole este disponibilă o alocare de 100 milioane euro (din totalul sumei, un procent de 50% este alocat fermelor vegetale şi 50% pentru fermele zootehnice). În cazul proiectelor de investiţii în exploataţii agricole, în funcţie de priorităţile politicii agricole, s-a realizat o departajare foarte clară între investiţiile în achiziţiile de utilaje şi cele în construirea sau moder-nizarea spaţiilor destinate producţiei agricole. Astfel, fermierii care doresc să realizeze investiţii în sectorul vegetal prin achiziţii de utilaje au la dispoziţie o alocare de 40.000.000 euro, iar pentru construcţii - montaj, de 10.000.000 euro. Pentru sectorul zootehnic, fermierii au la dispoziţie pentru achiziţii de utilaje o alocare de 10.000.000 euro, iar pentru construcţii - montaj, de 40.000.000 euro.

În cadrul noului PNDR, s-a mizat foarte mult pe simplificare, pe limitarea pe cât posibil a birocraţiei. Astfel, a fost redus numărul de documente, avize sau acorduri solicitate beneficiarilor. Totodată, s-a introdus sistemul de depunere online.

Pe zona de achiziţii, acolo unde autorităţile publice şi beneficiarii privaţi au întâmpinat probleme în trecut, va exista o listă de preţuri de referinţă, astfel încât privaţii să nu mai fie nevoiţi să parcurgă procedura specială, complicată din PNDR. Controalele efectuate de Agenţia de Plăţi vor fi reduse la minimum posibil, dar în acelaşi timp totul va trebui să se desfăşoare în mod transparent şi corect în conformitate cu regulamentele europene, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. 

Vezi toate articolele