Agro Conex - Ajutoare pentru agricultura ecologică

Ajutoare pentru agricultura ecologică

Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică proiectul de HG privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”. Bugetul total estimat al schemei este de 10.600.000 lei, numărul maxim estimat de beneficiari, de 9.600, iar perioada de aplicare: 1.10 - 31.12.2014. Beneficiarii schemei de minimis sunt exploataţiile vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află  sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat. 

Ajutorul de minimis se acordă pentru exploataţiile cuprinse între 0,30 ha şi 5 ha, inclusiv, 5,1 ha şi 20 ha, inclusiv. Cuantumul sprijinului financiar este următorul:- aproximativ 270 euro/exploa-taţie, respectiv echivalentul în lei a 1.180 lei/exploataţie pentru exploataţiile de 0,30 - 5 ha;  - aproximativ 192 euro/exploa-taţie, respectiv echivalentul în lei a 845 lei/exploataţie pentru exploataţiile de 5,1 - 20 ha.

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare pre-cedente. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarului începând cu data de 1 noiembrie 2014.

Vezi toate articolele